Vay cá nhân

Vay theo hóa đơn điện
Vay cá nhân

Vay theo hóa đơn điện

Vay theo hóa đơn điện: gọi tắt của hình thức vay tín chấp theo hóa đơn tiền điện hàng tháng, là một trong những hình thức vay tín chấp, không cần thế chấp tài sản. Hồ sơ vay vốn được chấp nhận giải ngân dựa vào Hóa đơn điện 3 tháng gần […]